MUDr. Jaroslava Kuchtová, praktický lekár pre dospelých